Marcs Omzwervingen

The final days in Christchurch

Wednesday February 11 – Monday February 16

Since the flight back to the Netherlands was on Mon, I had quite a few days left in Christchurch. I stayed in the Vagabond Backpackers very nearby the Cathedral Square, the center of the city. Unfortunately, the weather during these days was not that good. It was most of the time about 15 degrees and drizzling or even raining.

On the first thing I did was going to a bike shop to see what I could get for my bike if I sell it. I went to two shops, and the best I could get was $150, not even €75. Instead, I asked for a bike box to take my bike back home, which I got for free. Since in New Zealand most bikes have a 26" frame, and mine has a 28" frame, the box is a bit small for my bike. But, after removing the handlebars, both wheels, the seat and the pedals, it fitted in the box.

The first day I followed the Christchurch tramway track. The tram that circles around the mayor buildings and attractions of the city, but I didn't take the tram. Instead, I walked everything. I visited the cathedral and climbed its tower. Most buildings next to the cathedral are at least the same height, so the view from the top floor was not that good. Afterwards, I went to the art centre, all kinds of small local shops and galleries in the old university building. Finally, I went to see the Canterbury museum. I have to say, it was a nice museum with good exhibitions. And, like most of the New Zealand museums, it was free.

The next day, I spent a couple of hours in the botanic gardens. Than, I walked along the Avon to the Science Alive museum. According to the information I had read, Science Alive would be a huge, fun and interactive museum about science. The museum was about science and was interactive. For so far, the stories are true. But, it was small and most things were broken. I left the place already in about 15 minutes, since there was nothing to see.

Saturday night there was a Chinese new year festival in the city. Since it was also my last night in New Zealand, this was a nice final for my trip. Besides all kind of beautiful Chinese lanterns and many places to get delicious Chinese food, there were shows with puppet players, sword fights and all other arts. It was a very pleasant evening, and even the sun began to shine that evening.

Sunday morning, I went to the airport, returned my car to the rental company, and flew to Auckland. There, the lady at the check-in desk didn't believe I could take 35 kilos with me, even my e-ticket said so. After talking to several managers, she finally agreed with the weight. After 2 more long flights, I arrived an hour early in Amsterdam, where my parents were already waiting for me.

The three months were over way to quick, but it was a great holiday!

De laatste dagen in Christchurch
woensdag 11 februari – maandag 16 februari

Omdat de vlucht terug naar Nederland op maandag was had ik nog een paar dagen over in Christchurch. Ik verbleef in de Vagabond Backpackers erg dicht bij het Cathedral Square, het centrum van de stad. Jammergenoeg was het weer tijdens deze dagen niet zo mooi. Het was de meeste tijd ongeveer 15 graden en druilerig of het regende.

Het eerste dat ik deed was naar een fietsenwinkel gaan om te zien wat ik voor mijn fiets kon krijgen als ik hem verkocht. Ik ging naar twee winkels, en het meeste dat ik kon krijgen was $150, nog geen eens €75. In plaats daarvan vroeg ik om een fietsdoos om mijn fiets mee naar huis te nemen, die doos kreeg ik gratis. Omdat in Nieuw Zeeland de meeste fietsen een 26" frame hebben en de mijne een 28" frame heeft is de doos een beetje te klein voor mijn fiets. Maar na het verwijderen van het stuur, beide wielen, het zadel en de pedalen paste hij in de doos.

De eerste dag nam ik de Christchurch tramway track. De tram die langs de belangrijke gebouwen en attracties van de stad rijdt, maar ik nam de tram niet. In plaats daarvan liep ik overal heen. Ik bezocht de katedraal en beklom de toren. De meeste gebouwen in de buurt van de katedraal zijn minstens net zo hoog, dus het uitzicht vanaf de bovenste verdieping was niet zo goed. Daarna ging ik naar het kunst centrum, allerlei kleine lokale winkels en galerijen in het oude universiteitsgebouw. Tenslotte ging ik het Canterbury museum bekijken. Ik moet zeggen, het was een mooi museum met een goede tenstoonstelling. En zoals de meeste museums in Nieuw Zeland was het gratis.

De volgende dag bracht ik een paar uur door in de botanische tuinen. Daarna liep ik langs de Avon naar het Science Alive museum. Volgens de informatie de ik had gelezen zou Science Alive een enorm, leuk en interaktief museum over wetenschap zijn. Het museum ging over wetenschap en was interaktief. Wat dat betreft zijn de verhalen waar. Maar het was klein en de meeste dingen waren stuk. Ik verliet die plek al na zo"n 15 minuten omdat er niets te zien was.

Zaterdagavond was er een Chinees nieuwjaar festival in de stad. Omdat het ook mijn laatste nacht in Nieuw Zeeland was, was dit een leuk einde van mijn reis. Naast allerlei prachtige Chinese lampionnen en veel plaatsen om heerlijk Chinees eten te halen, waren er shows met poppenspelers, zwaard gevechten en allerlei andere kunsten. Het was een hele leuke avond, en zelfs de zon begon die avond nog te schijnen.

Zondagmorgen ging ik naar het vliegveld, leverde mijn auto in bij het veruurbedrijf en vloog naar Auckland. Daar geloofde de dame bij de incheckbalie niet dat ik 35 kilo mee mocht nemen, ondanks dat het op mijn ticket stond. Na met verschillende managers gesproken te hebben ging ze uiteindelijk accord met het gewicht. Na nog 2 lange vluchten kwam ik een uur te vroeg aan in Amsterdam waar mijn ouders al op me stonden te wachten.

De drie maanden waren veel te snel om, maar het was een heerlijke vakantie!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *