Marcs Omzwervingen

The wet Catlins

Saturday January 17 – Monday January 19

The sign indicating the begin of the Southern Scenic Route was just in front of the campsite entrance, so that road was not hard to find. After visiting the supermarket and the cafe for a cup of coffee, I headed off south, hoping to escape from the rain.

Well, that worked for at least the first 30 minutes. After that, it started to pour again. On the route to Invercargill I stopped at several places, sometimes in the sun but most of the times in the rain. The campsite in Invercargill had fortunately a nice lounge room in the sheep sheering shed, since the campsite was located on a working farm.

The next morning, I had breakfast in the Zookeepers Cafe in town. When I finished it, I went to the city gardens to stroll around. The owner of the campsite last night had already warned me that most shops are closed on Sundays. He was definitely right.

In the morning, the sun was shining and it was dry, but I already saw in the local newspaper that it would be a very wet week. Just after I got in my car again it started to pour. That didn't stop me for going to the viewpoints along the road, like the Waituna wetlands. Near Fortrose, I entered the Catlins coast. That is a very scenic area that covers the whole south coast except for Fiordland.

I ended the day at Curio Bay, where there is a change to see penguins and dolphins. I saw neither of them, not even during my dinner-with-a-view under a shelter with a sunset view over the sea.

On Mon, I first went to the fossilized forest next to the campsite. Unfortunately, tide was already coming in so it was not clearly visible. It was nice to see nonetheless. Afterward, I continued the Southern Scenic Route and visited almost all marked scenic points. Most of them were waterfalls. I even went to the Niagara falls, but I expected more for the worlds famous falls. It was raining almost all day, but that was good for all the falls.

I had lunch in a cafe in Owaka. I guess the waitress didn't enjoy her job, since she didn't say a word and smiled like Jerney Kaagman from Idols. It took her over half an hour to make a cup of hot chocolate, but the food was good. I stopped at Surat Bay, where you can see sealions when you are lucky. I was. I saw two of them, one just waking up. Since the area was really beautiful, I wanted to stay for the night at the backpackers, but they had no vacancy. I went to the campground instead.

De natte Catlings
zaterdag 17 januari – maandag 19 januari

Het bord dat het begin van de Southern Senic Route aangeeft was net voor de ingang van de camping, dus die weg was niet moeilijk te vinden. Na de supermarkt bezocht te hebben en het cafe voor een kop koffie, vertrok ik naar het zuiden, in de hoop de regen te ontsnappen.

Goed, dat werkte voor minstens de eerste 30 minuten. Daarna begon het weer te gieten. Op weg naar Invercargill stopte ik op verschillende plaatsen, soms in de zon maar meestal in de regen. De camping in Invercargill had gelukkig een fijne zitkamer in de stal die met schapen gedeeld werd, de camping lag namelijk op een in werking zijnde boerderij.

De volgende ochtend ontbijtte ik in het Zookeepers Cafe in de stad. Toen ik klaar was ging ik naar de stadstuinen om wat rond te slenteren. De eigenaar van de camping had me gisteravond al gewaarschuwd dat de meeste winkels op zondag gesloten zijn. Hij had zeker gelijk.

"s Ochtends scheen de zon en het was droog, maar ik zag al in de plaatselijke krant dat het een erg natte week zou worden. Net nadat ik in m"n auto zat begon het te gieten. Dat weerhield me er niet van naar de uitkijkpunten langs de weg te gaan, zoals de Waitune moerassen, In de buurt van Fortrose kwam ik bij de Catlins kust. Dat is een heel schilderachtig gebied dat de hele zuidkust beslaat met uitzondering van Fiordland

Ik eindigde de dag bij Curio Bay, waar je een kans hebt pinguins en dolfijnen te zien. Ik zag geen van tweeën, zelfs niet tijdens mijn diner-met-uitzicht onder een afdak met zicht op een zonsondergang boven zee.

Maandag ging ik eerst naar het versteende bos naast de camping. Jammergenoeg kwam de vloed al op zodat het niet duidelijk te zien was. Het was ondanks dat mooi om te zien. Daarna vervolgde ik de Southern Senic Route en bezocht bijna alle aangegeven mooie punten. De meeste waren watervallen, ik ging zelfs naar de Niagara watervallen, maar ik verwachtte meer van de beroemdste watervallen van de wereld. Het regende bijna de hele dag, maar dat was goed voor al de watervallen.

In lunchte in een cafe in Owaka. Ik vermoed dat de serveerster haar werk niet leuk vond, omdat ze geen woord zei en glimlachte als Jerney Kaagman van Idols. Het kostte haar een half uur om een kop hete chocolade te maken, maar het eten was goed. Ik stopte in Surat Bay, waar je, als je geluk hebt, zeeleeuwen kan zien. Ik had geluk. Ik zag er twee, eentje werd net wakker. Omdat de omgeving echt heel mooi was, wilde ik de nacht doorbrengen in een backbackers plaats, maar er was geen plek vrij. In plaats daarvan ging naar de camping.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *